http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
2558 เราจะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC)

2558 เราจะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC)
นิตยสารปลาสวยงาม ออนไลน์
 

 

 2558 เราจะเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community (AEC)

ASEAN Econmic Community (AEC)เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555 กรมประมงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “ประชาคมอาเซียนกับการประมงไทย” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเตรียมความพร้อมภาคเอกชน เพื่อรับมือกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

 

 

ASEAN Economic Communityดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงในการสัมมนาครั้งนี้ ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงเผยว่า ภาคการประมงมีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน เพราะอาเซียนมีประเทศสมาชิกหลายประเทศ และไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงรายใหญ่ของโลก และเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงในตลาดโลก การรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดอำนาจในการต่อรองมากยิ่งขึ้นสำหรับกรมประมงในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ดูและเรื่องการประมงของประเทศก็ไม่ได้เพิกเฉยได้เร่งพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประมงทุกส่วน รวมถึงเร่งกระจายองค์ความรู้ต่างในการการพัฒนาและนำระบบการจัดการคุณภาพสินค้าประมง การพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารเคมีและสารตกค้าสำหรับสินค้าเกษตร การจัดทำมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน การจัดทำคู่มือการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่เงื่อนไขของ AEC อย่างเต็มรูปแบบ และเมื่อการเปิดเสรีทางการค้า มีการนำเข้าสัตว์น้ำอย่างเสรีมากขึ้น ภาครัฐและเอกชนก็จะต้องร่วมมือกันมากขึ้นในการที่จะบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็จะต้องมีมาตรการในรับมือกับการไหลเข้ามาของวัตถุดิบราคาถูก ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ผลิตรายย่อยภายในประเทศ โดยในตอนนี้กรมประมงได้เปิดเสรีให้ผู้ประกอบการจากประเทศอาเซียนเข้ามาประกอบธุรกิจประมงได้ คือ การเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร และการเพาะปลาทูน่าในกระชังน้ำลึก ซึ่งในตอนนี้ยังไม่กำหนดพื้นที่ว่าจะให้ทำได้ในบริเวณไหน คงต้องรอการสรุปต่อไป

 

เขตเศรษฐกิจอาเซียน

 

สำหรับข้อสงสัยเรื่องของเขตเศรษฐกิจอาเซียนมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับธุรกิจปลาสวยงามหรือไม่ เตรียบพบกับบทความพิเศษของเราในประเด็นนี้ต่อไปในเดือนเมษายน2555

www.thaifancyfish.com
นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์


 

Tags : ปลาสวยงาม การเี้ลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม โรคปลาสวยงาม ท่องเที่ยวเมืองไทย แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,302,285
เปิดเพจ5,774,592
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view