http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
ตลาดปลาสวยงามของเวียดนาม เรื่องใกล้ตัวของไทย

ตลาดปลาสวยงามของเวียดนาม เรื่องใกล้ตัวของไทย

ปลาสวยงาม

 

 

Thai fancy fishนอกจากประเทศไทยที่เป็นผู้ผลิตปลาสวยงามรายสำคัญของโลกแล้ว เราคงต้องไม่ลืมประเทศเพื่อนบ้านของเรา โดยเฉพาะเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ที่อีกไม่นานเราก็จะเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในหลายส่วน และแน่นอนมันจะรวมถึงธุรกิจปลาสวยงามด้วย เราต้องไม่ลืมว่าประเทศเพื่อนบ้านเราบางประเทศแม้นเวลานี้จะมีความสามารถและประสบการณ์น้อยกว่าเรา แต่ในขณะเดียวกันในหลายประเทศก็มีต้นทุนเรื่องค่าแรงแรงและที่ดินที่ราคาถูกกว่าเรา แต่มีสภาพภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกับเรา นั่นหมายความว่าเขาอาจจะแข่งขันกับเราได้ไม่ยาก สิ่งที่ผมอยากให้ผู้ที่ทำธุรกิจปลาสวยงามของไทยอย่าชะล่าใจ แต่ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเอาไว้ หากเราประมาทหรือคิดว่าไม่มีใครตามเราได้ในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม นั่นอาจทำให้เราสูญเสียโอกาสในการขายไป

Thai Fancy Fishที่เขียนมาก็เพื่ออยากให้คนไทยตื่นตัวกับเรื่องเหล่านี้ และนี่เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาและคิดว่ามีประโยชน์จึงเอามาลงให้เพื่ออ่านกันสำหรับการเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านของเราและตอนนี้ประเทศไทยเองก็มี ยุทธศาสตร์ปลาสวยงามแห่งชาติ ซึ่งก็ร่างและผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่จะได้ผลแค่ไหนก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไป สำหรับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนาม พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องธุรกิจปลาสวยงามและมีการร่างแผนพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามขึ้นมา เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านปลาสวยงาม ดังนั้น...เราอย่านิ่งเฉย เพราะหากเราคิดว่าเราเก่ง เท่ากับเราแพ้ไปแล้ว

ไทยแฟนซีฟิช Thai Fancy Fish

ตลาดปลาสวยงามของเวียดนาม

ธุรกิจปลาสวยงามของเวียดนามถือเป็นธุรกิจสาขาใหม่ ซึ่งเริ่มทำกันเมื่อปลายปี 2533 โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกมากกว่าการจำหน่ายในประเทศ การส่งออกปลาสวยงามของเวียดนามเติมโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากปี 2546 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 3-7 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำของเวียดนาม เวียดนามผลิตปลาสวยงามได้ประมาณ 100 ชนิด โดยมีนครโฮจิมินห์ เป็นแหล่งผลิต/ตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิต/การส่งออกปลาสวยงามของเวียดนาม

การผลิต การส่งออก และการนำเข้า
จากการสำรวจพบว่า มีเพียงหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯประจำนครโฮจิมินห์เท่านั้นที่มีการจัดเก็บตัวเลขสถิติเกี่ยวกับปลาสวยงาม ปริมาณการผลิตปลาสวยงามของนครโฮจิมินห์มีปริมาณเพิ่มขึ้นไม่มากนักนับจากปี 2551 เป็นต้นมา โดยในปี 2551 ผลิตได้จำนวน 51 ล้านตัว มูลค่า 220 พันล้านเวียดนามด่อง (ประมาณ 10.58 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่งออก จำนวน 4.2 ล้านตัว มูลค่าประมาณ 5.0 ล้านเหรียญสหรัฐ 
ปี 2554 ปริมาณการผลิต จำนวน 65 ล้านตัว มูลค่า 483.2 พันล้านเวียดนามด่อง ส่งออก จำนวน 8.8 ล้านตัว มูลค่า 12 ล้านเหรียญสหรัฐ 

คาดว่าในปี 2555 จะมีปริมาณการผลิต 70 ล้านตัว และส่งออก 12 ล้านตัว ในปี 2554 เวียดนามส่งออกปลาสวยงามไปยังตลาดต่างประเทศ 32 ประเทศ โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป (สัดส่วน 72.9 % ) อเมริกาเหนือ (สัดส่วน 14.7 % ) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (สัดส่วน 12.4 % ) ในขณะที่นำเข้าปลาสวยงามปีละประมาณ 150,000 ตัว จาก สิงคโปร์ ไต้หวัน และฮ่องกง เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศที่มีความต้องการปลาพันธุ์ที่ไม่มีการเพาะเลี้ยงในประเทศ

การพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของเวียดนาม
การผลิตปลาสวยงามของเวียดนาม(นครโฮจิมินห์) เริ่มเป็นธุรกิจอย่างจริงจังในปี 2547 มีการกำหนดแผนการพัฒนา 5 ปี (2547-2551) โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปี 2548-2551 จาก จำนวน 20 ล้านตัว/ปี เป็น 50 ล้านตัว/ปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 48.5 ในปี 2551 พื้นที่สำหรับการผลิตปลาสวยงามของนครโฮจิมินห์ มีจำนวน 88.34 เฮกตาร์ มีครัวเรือนที่ทำธุรกิจ จำนวน 283 ครัวเรือน มีร้านจำหน่ายปลาสวยงาม จำนวน 263 ร้าน และเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 300 ครัวเรือน/500 ร้าน ในปี 2554

สำหรับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงาม ในช่วงปี 2554-2558 รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดแผนพัฒนาธุรกิจปลาสวยงาม โดยกำหนดเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตปลาสวยงามในปี 2555 เป็นจำนวน 70 ล้านตัว และเพิ่มเป็น 100 ล้านตัวในปี 2558, 200 ล้านตัว ในปี 2563 และ 250-300 ล้านตัว ในปี 2568 นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะส่งเสริมให้นครโฮจิมินห์ เป็นแหล่งผลิตและแหล่งส่งออกที่สำคัญของประเทศ และจะพัฒนาให้ธุรกิจปลาสวยงามเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักของเวียดนามในอนาคตอันใกล้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
23 เมษายน 2555


ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ

www.thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 


godaddy web statistics

Tags : ปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม อาหารปลาสวยงาม ขายปลาสวยงามออนไลน์ ร้านขายปลาสวยงาม ประมูลปลาสวยงาม ประมูลสัตว์เลี้ยง Aqua bid การท่องเที่ยว เที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวในไทย ปลากัด ปลาทอง ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง ปอมปาดัวร์

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,302,362
เปิดเพจ5,774,669
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view