http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
เมื่อปลากัด ต้องกัด เพื่อความอยู่รอด

เมื่อปลากัด ต้องกัด เพื่อความอยู่รอด

 

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยส่วนมากจะรู้จักและคุ้นเคยกับปลากัด นั่นเพราะปลากัดเป็นเหมือนปลาประจำถิ่นที่คนไทยพบเห็นและมีโอกาสได้เลี้ยงกันมาก ส่วนหนึ่งมาจากราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไป อีกทั้งความมีน้ำอดน้ำทนของปลากัด ดังนั้นปลากัดจึงกลายเป็นปลาที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุด แม้นจะไม่เคยเลี้ยงแต่ก็รู้จักปลาชนิดนี้ดี

การละเล่นปลากัดในสมัยก่อนแต่เดิมปลากัดเป็นปลาที่ได้รับความนิยมในฐานะการละเล่นพื้นบ้านของผู้ชายไทยในสมัยก่อน นั่นคือการนำพวกมันมาเลี้ยงไว้เพื่อกัดกัน และมีการพนันขันต่อ แต่ต่อมาการละเล่นแบบนี้มันขัดกับศีลธรรม ขัดกับกฎหมาย มันจึงต้องถูกควบคุม ประกอบกับความนิยมในตัวปลากัดได้เกิดการเปลี่ยนแปลง หลังจากที่มันเปลี่ยนตัวเองจากปลานักสู้ มาเป็นปลาสวยงาม ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมีการพัฒนารูปร่างและสีสันของปลากัดให้มีความหลากหลาย เป็นที่น่าสนใจ เพิ่มเติมความสวยงามเข้าไป ทำให้ปลากัดกลายเป็นปลาที่ไม่แต่คนไทยเท่านั้นที่นิยมเลี้ยง แต่มันกระจายไปถึงต่างประเทศ ปลากัดก็กำลังได้รับความนิยม ซึ่งทั้งหมดจะเป็นปลากัดสายพัฒนา หรือปลากัดสวยงามนั่นเอง


ปลากัดป่าอีสานดังนั้นหากเราจะมองกลับย้อนไปถึงต้นสายปลากัด ปลาพื้นบ้านที่มีความดิบเดิมๆของปลากัด มีความก้าวร้าว ดุดัน และพร้อมจะต่อสู้ตลอดเวลา ในเวลานี้ปลากัดกลุ่มนี้กำลังเสี่ยงต่อการสาบสูญไปอย่างถาวร นั่นเพราะปลากัดสายพันธุ์แท้ กำลังจะหายไปจากระบบนิเวศน์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ปลากัดสายพัฒนาหรือปลากัดสวยงามได้รับความนิยมมากขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงหันมาเพาะและพัฒนาปลากัดสวยงามกันมาก ปลากัดหม้อและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเร่งเดิมของการสูญหายของปลากัดพื้นบ้านดั้งเดิมมากที่สุดและรุนแรงที่สุด ก็คือการบุกรุกและทำลายพื้นที่อยู่อาศัยในธรรมชาติของปลากัด แต่ก็อาจจะมีบางคนเถียงว่าปลากัดไม่หายไปไหน เมื่อมีคนเพาะ และบางคนก็เอาปลากัดที่เพาะได้ไปปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งน่าจะทำให้พวกมันอยู่รอด แต่มันไม่ใช่ เพราะมันไม่ถูกต้อง ปลากัดสายพันธุ์ปลาป่า หรือสายพันธุ์ดั้งเดิม ไม่ใช่ปลากัดสายพัฒนาที่มีสีสันสดใสสวยงาม แต่พวกมันมีสีสันที่กลมกลืนกับธรรมชาติในแหล่งที่อยู่อาศัย ดังนั้นพวกมันจึงสามารถพรางตัวจากสัตว์นักล่าตัวอื่นๆได้ แต่สำหรับปลาสวยงาม พวกมันไม่มีสิทธิ์รอดแบบนั้น เพราะสีสันที่ไม่เหมาะกับการพรางตัวในธรรมชาติของพวกมันนั่นเอง

การต่อสู้ของปลากัดดังนั้นปลากัดหม้อดั้งเดิม ปลากัดป่าหรือปลากัดลูกทุ่ง พวกมันทั้งหมดกำลังจะค่อยๆหายไป ด้วยเหตุผลทางการตลาด และทางสังคมที่มองว่าการเอาปลากัดมากัดกันเป็นการทรมารสัตว์ รวมถึงเรื่องของกฎหมายที่ตีกรอบในการเปิดบ่อนกัดปลาที่ถูกมองเป็นการพนัน ดังนั้นการเลี้ยงปลากัดเก่ง ปลากัดลูกทุ่งจึงกลายเป็นเรื่องที่ต้องทำการบ้านเยอะสำหรับนักลงทุนที่จะเพาะเลี้ยง เพราะหากเลี้ยงปลากัดเก่งเพื่อขายความสวยงามแม้นจะพอขายได้แต่คนก็ไม่นิยมมากนัก แต่หากจะเอามาขายความเก่งในเชิงกัด คุณจะบอกว่าตัวนี้มันเก่ง มันก็ต้องมีเวทีให้ปลาพวกนี้ได้แสดงพลังในการต่อสู้ของพวกมัน แม้นในวันนี้ยังพอมีบ่อนกัดปลาเปิดอยู่บ้าง แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มเล็กและเล็กลงทุกวัน ในขณะที่ปลากัดสวยงามกลับเติบโต และการจะเปิดบ่อนกัดปลาอย่างถูกต้องตามกฎหมายมันก็เป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้

ที่ผ่านมานั้นกระทรวงมหาดไทยห้ามเปิดบ่อนไก่กัดปลามาเกือบ 30 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยพลเอกสิทธิ จิรโรจน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จำกัดจำกัดให้ตีไก่ได้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เพิ่มวันและให้มีการขออนุญาตเปิดบ่อนไก่บ่อนกัดปลากัดปลาได้ตาม ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพนันไก่ชนและกัดปลา พ.ศ.2552 สำหรับสาระสำคัญของระเบียบ เป็นอำนาจของผู้ว่าและนายอำเภอ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ส่วนในกรุงเทพมหานคร มอบให้เป็นอำนาจของ ผอ.สำนักสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง จากเดิมที่เป็นอำนาจของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 7 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ 4 คน และภาคประชาชน 3 คน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นพิจารณาอนุมัติให้มีสถานเล่นพนันชนไก่กัดปลาได้เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เดือนหนึ่งไม่เกิน 5 วัน ซึ่งในความจริงก็ต้องใช้เวลาและวุ่นวายพอสมควร โดยการเปิดบ่อน ในหนึ่งตำบลสามารถเปิดได้เพียงบ่อนเดียว และเสียเงินในการยื่นเรื่องขออนุญาตราวหนึ่งแสนบาท ซึ่งเป็นเงินกินเปล่าเปิดได้หรือไม่ ไม่มีการคืนเงิน และใบอนุญาตก็มีอายุเพียงหนึ่งปี เมื่อครบปีก็ต้องขอใหม่ เสียเงินใหม่ ดังนั้นการเปิดบ่อนจึงกลายเป็นเรื่องของผู้มีอธิพลเสียมากกว่าจะเป็นการสนับสนุนการละเล่นที่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ปลาที่ผ่านการกัดอันที่จริงผมไม่ได้สนับสนุนเรื่องการตีไก่ หรือกัดปลา เพราะผมเองก็ไม่ได้ชื่นชม และเกลียดการพนันทุกชนิดและมองว่าการมีกฎหมายแบบนี้ เป็นการกระทำที่เปิดประโยชน์ให้เฉพาะผู้มีเงินหรือมีอิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์เท่านั้น ไม่ใช่กาสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลากัดหรือการอนุรักษ์สายพันธุ์ปลากัดดั้งเดิม อีกอย่างหนึ่งโดยส่วนตัวผมชื่นชอบปลาทุกชนิดที่ความสวยงามและความหลากหลายทางชีวะภาพของพวกมัน แต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าหากมีการเปิดให้มีการกัดปลาได้อย่าถูกกฎหมาย มันก็ย่อมจะมีโอกาสรักษาสายพันธุ์เอาไว้ได้ส่วนหนึ่ง แม้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะปลาบางครั้งก็มีการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์เพื่อความเก่งของปลา เพื่อให้ปลาอดทน กัดเก่งเขี้ยวคม หรือมีเกล็ดดีหนังเหนียวขึ้น แต่โดยรวมปลากัดพื้นบ้านก็มีพื้นที่มากขึ้น แม้นจะเพียงเล็กน้อยแต่โอกาสในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของพวกมันก็เพิ่มขึ้นไม่ใช่หรือ แม้นจะถูกมองว่าเป็นของการพนัน หรือการทำบาป แต่มันก็ดีกว่าปลาพวกนี้จะไม่มีโอกาสเหลือทางรอดไว้เลยสำหรับสายพันธุ์พวกมัน

ผมยังมองไม่เห็นหนทางอื่นในการที่จะรักษาสายพันธุ์ของปลากัดดั้งเดิมได้อย่างไร หากปลาไม่ความนิยม ไม่ได้รับความสนใจ ไม่มีตัวกระตุ้นในการเพาะเลี้ยงและขยายสายพันธุ์พวกมันอย่างกว้างขวางเช่นปลากัดสวยงาม แล้วพื้นของปลากัดพวกนี้จะอยู่ที่ไหน ขณะที่เวลาลมหายใจของพวกมันในธรรมชาติก็เหลือน้อยเต็มที

สำหรับคนที่รักสัตว์ พวกเกลียดการพนัน ผู้ที่เคร่งศาสนา ก็อย่าเพิ่งอคติกันกับบทความนี้ ผมแค่อยากให้ลองช่วยกันคิด เพราะผมยังมองไม่เห็นทางออกในเวลานี้ กับการรักษาสายพันธุ์ปลาพื้นบ้านของเรา พวกเราจะอนุรักษ์แบบใช้ปากพล่ามด้วยข้ออ้างสารพัดบวกกับร้อยเหตุผล หรือพวกเราจะลงมือทำ ทำเพื่อเพิ่มพื้นรอดของสายพันธุ์พวกมันแม้นบางครั้งมันจะดูโหดร้ายก็ตาม เลือกกันเอาเองครับ

ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ
www.Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์
 

Tags : ปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม อาหารปลาสวยงาม ขายปลาสวยงามออนไลน์ ร้านขายปลาสวยงาม ประมูลปลาสวยงาม ประมูลสัตว์เลี้ยง Aqua bid การท่องเที่ยว เที่ยวไทย แหล่งท่องเที่ยวในไทย ปลากัด ปลาทอง ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง ปอมปาดัวร์

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,094
เปิดเพจ5,779,343
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view