http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
ธุรกิจปลาสวยงาม ปี56 รุ่งหรือร่วง

ธุรกิจปลาสวยงาม ปี56 รุ่งหรือร่วง

 

การเลี้ยงปลาสวยงาม

 

 

ธุรกิจปลาสวยงามเป็นธุรกิจที่หลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะกับนักเลี้ยงปลาสวยงาม

การทำธุรกิจฟาร์มปลาทอง

ดังนั้นหลายคนจึงคิดที่จะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง เหตุการณ์น้ำท่วมปี2554แต่การทำธุรกิจทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง หากเราไม่มีการศึกษาหาข้อมูลอย่างรอบด้านเอาไว้ก็อาจจะเกิดผลกระทบในภายหลังได้ และในปี2555ที่ผ่านมาเราคงต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่เติบโตไปในทางที่ดีนัก เนื่องจากผลกระทบต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ทำให้เกิดภาวะสินค้าราคาแพง ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น อัตราค่าครองชีพก็เพิ่มสูง ทำให้เราตกอยู่ในสภาวะเงินเฟ้อ โดยอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 มีประมาณร้อยละ 3.5–4.0 โดยมีปัจจัยทางด้านอปสงค์ภายในประเทศเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ
 

ปลาทอง ฮอลันดายักษ์ NK ฟาร์มเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นแน่นอนว่าปลาสวยงามก็ย่อมได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เพราะกำลังซื้อของประชาชนลดลง แม้นรายได้จะเพิ่มสูงจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ และค่าตอบแทนผู้จบปริญญาตรีจะมีผลบังคับใช้แต่ก็ไม่ส่งผลในกำลังซื้อ เพราะต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตก็เพิ่มสูง ขึ้นทำให้สินค้าทุกชนิดขยับราคาสูงขึ้นไปด้วย หากเราลองดูที่ภาพรวมแนวโน้มของเศรษฐกิจไทย ในปี2556 ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 4.0 – 5.0 มีอัตราเงินเฟ้อประมาณร้อยละ 3.8 และมีการคาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคอาจมีแนวโน้มสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบในตลาดโลกยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้นและการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังอยู่ในระดับสูง และตลอดปี2555 และต้นปี2556 ที่ผ่านมาผมได้เดินตลาดปลาสวยงามและมีโอกาสพูดคุยสอบถามผู้ที่เพาะพันธุ์ และเปิดร้านค้าปลาสวยงามทั้งในและนอกตลาดจัตุจักรซึ่งก็ให้คำตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงกำลังซื้อหดตัวลงไปอย่างมากเพราะผู้ซื้อต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้นทำให้ตลาดค่อนข้างเงียบเหงา กำลังซื้อของลูกค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น คุณต้น อินเตอร์ฟิชผู้ค้าปลากัดในตลาดจัตุจักรก็ตอบว่าการค้าช่วงนี้ยอดขายลดลงจึงต้องหาทางออกด้วยการควบคุมต้นทุนของตัวเองให้ดี

ปลาทอง NK Farm

ปลาทอง goldfish ปลาทองฮอลันดายักษ์

ปลากัดป่าและพยามหาช่องทางการจำหน่ายให้มากขึ้น  และหลีกเลี่ยงในการทำสงครามราคาโดยพยามคัดเลือกปลาที่สวยจริงๆมาทำตลาดซึ่งทำให้ขายได้ง่ายมีผลตอบแทนที่คุ้มทุน และหากมีโอกาสต้องออกงานแฟร์ในต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆบ้างเพราะต่างประเทศยังคงมีกำลังซื้อโดยรวมมากกว่าตลาดในประเทศ เช่นเดียวกันกับผู้เพาะพันธุ์ปลาทองรายใหญ่ของไทย เช่น Nk ฟาร์ม และศิริรัตน์ฟาร์มต่างก็ให้แนวทางว่าในปี2556 การแข่งขันคงจะสูงขึ้นทั้งจากผู้ค้าในประเทศและผู้ค้าจากต่างประเทศ ดังนั้นหากต้องการรักษาตลาดและฐานลูกค้าไว้ก็ควรควบคุมเรื่องของคุณภาพปลาให้ดีที่สุด ในขณะเดียวกันผู้ผลิตปลาสวยงามอื่นๆในจังหวัดราชบุรีและนครปฐมก็ให้แนวคำตอบเดียวกันว่าในปี2555ที่ผ่านมาการค้าค่อนข้างซบเซาลูกค้าไม่ค่อยมีกำลังซื้อ โดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแม้นแต่ร้านค้าส่งในตลาดจัตุจักรที่นำปลามาขายส่งทุกวันพฤหัสก็ตอบว่าตลาดช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนักแม้นจะยังขายได้แต่บางครั้งก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย
 

ธุรกิจปลาสวยงาม

ดังนั้นในปี2556ฟาร์มปลาสวยงามและร้านค้าจึงควรปรับกลยุทธ์เน้นการให้บริการที่หลากหลายครบวงจรยิ่งขึ้น เน้นเรื่องการสร้างแบรนด์หรือมาตรฐานของปลาที่นำมาจำหน่ายมากกว่าการมุ่งเน้นที่จำนวนหรือราคาเพียงอย่างเดียว และควรมีการหาตลาดต่างประเทศเสริม ส่วนการผลิตก็ต้องให้ความสำคัญเพราะปลาสวยงามเป็นสิ่งมีชีวิตหากเราทำออกมามากจนเกินไปก็จะทำให้ต้นทุนในการดูแลเพิ่มสูงขึ้นหากขายระบายออกไปไม่ได้ก็จะทำให้ต้องแบกต้นทุนไว้มาก แต่ในขณะเดียวกันหากจะไม่เพาะปลาเตรียมไว้ก็ไม่ได้ ส่วนการค้าในโลกออนไลน์ปัจจุบันก็มีการแข่ง ขันกันมากขึ้นมีผู้ค้ารายใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็พัฒนาตัวเองมาจากผู้เลี้ยงและผู้ซื้อมาก่อนจึงทำให้เกิดการแข่งขันสูงแต่กำลังซื้อลดลง รวมถึงในเวลานี้เราต้องไม่ประมาทเพื่อนบ้านของเราในหลายประเทศ เช่น จีน ลาว เวียดนาม ก็มีการพัฒนาคุณภาพและปริมาณของปลาสวยงามออกมาได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต้นทุนในการผลิตก็ต่ำกว่า

บทความนี้อาจจะมาล่าช้าไปนิดแต่ก็ยังไม่สายเกินไปสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจปลาสวยงามของคุณ ข้อมูลและการเตรียมพร้อมคือสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดีครับ

ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ

www.Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 ** อ่านบทความการเลี้ยงปลาสวยงาม **

** พื้นที่โฆษณา การเลี้ยงปลาสวยงาม ขนาด 480 x 80 เพียง 200/เดือน **

สนใจ ติดต่อสอบถาม 081-4975227 หรือ Thaifancyfish@gmail.com

Tags : การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม โรคปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,303,218
เปิดเพจ5,775,688
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view