http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
การตั้งตู้ปลาทะเล

การตั้งตู้ปลาทะเล

 

การเลี้ยงปลาสวยงาม

 

 

ตู้เลี้ยงปลาทะเลสวยงามไม่ใช่เพียงแค่เราเอาน้ำมาใส่ลงไปในตู้แล้วเอาปลามาปล่อยลงไป เพราะนั่นอาจจะไม่ทำให้ปลาที่เราเลี้ยงมีความสุขไปได้อย่างแน่นอน ก่อนอื่นเราต้องคิดก่อนว่าปลาที่นำมาเลี้ยงพวกมันก็เหมือนถูกกักขังไว้ในพื้นที่เล็กๆที่ต่างไปจากธรรมชาติของพวกมันที่เคยอาศัยอยู่โดยเฉพาะกับปลาทะเลเพราะในธรรมชาตินั้นระบบนิเวศทางทะเล(Marine ecosystem) มีความสับซ้อนมากที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกของระบบแหล่งน้ำในโลกนี้ ระบบนิเวศของทะเลนั้นครอบคลุมพื้นที่ถึง 3 ใน 4ส่วนของโลก และจากข้อมูลของศูนย์วิจัยทรัพยากรโลกระบุบว่าแค่เพียงบริเวณชายฝั่งทะเลก็มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงถึง 1 ใน 3ส่วนของโลก นอกจากนั้นก็ยังมีแนวปะการัง (Coral reef) ซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมีความหลากหลายมากที่สุดในทะเลและปลาทะเลที่เรานำมาเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงามก็มีปลาหลายชนิดที่ต้องอาศัยอยู่ตามแนวปะการังตามธรรมชาติ

ตู้เลี้ยงปลาทะเลปลาที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังมีทั้งปลาที่เป็นอาหารและปลาประเภทสวยงาม ได้แก่ปลาสิงโต ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และปลาผีเสื้อ สำหรับปลานกแก้วนอกจากจะเป็นปลาสวยงามแล้วพวกมันยังมีปากและขากรรไกรที่แข็งแรงคล้ายนกแก้วมีฟันหลายแถว กินสาหร่ายและปะการังเป็นอาหาร ปลานกแก้วจะกัดทั้งก้อนปะการังและจะย่อยเฉพาะตัวปะการัง ส่วนโครงสร้างแข็งนั้นจะขับถ่ายคายออกมาเป็นเศษละเอียดกลายเป็นเม็ดทรายละเอียดต่อไปและนอกจากนั้นยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆอีกมากมายอาศัยอยู่ในแนวปะการัง เช่น หอยเบี้ย หอยสังข์ หอยนางรม หอยมือเสือ หอยเต้าปูนและหอยสังข์แตร โดยหอยสังข์แตรเป็นหอยที่กินปลาดาวมงกุฎหนามซึ่งเป็นศัตรูของปะการังจึงมีความสำคัญต่อปะการังสูงมากนอกจากนั้นก็ยังมีหมึกทะเล ปู กุ้งปะการัง รวมไปถึงกุ้งมังกร 

จะเห็นได้ว่าทุกอย่างใต้ท้องทะเลล้วนแต่มีความสัมพันธ์กันในการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลน้ำตื้น และแน่นอนเมื่อเรานำสัตว์ทะเลเหล่านี้มาเลี้ยงภายในตู้ที่มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับธรรมชาติที่พวกมันอยู่อาศัย เราจึงต้องจัดระบบนิเวศของตู้ปลาทะเลให้มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติที่พวกมันอาศัย ซึ่งส่วนนี้ผมเรียกว่า “ระบบนิเวศจำลอง”

แล้วมันจำเป็นอย่างไรกับตู้เลี้ยงปลาทะเล

อย่างที่เขียนไว้ในตอนแรกว่าการเลี้ยงปลาทะเลนั้นไม่ใช่เพียงนำตู้มาใส่น้ำแล้วนำปลามาปล่อยลงไปเพียงเท่านั้น ผมอยากให้เรามาทำความเข้าใจกันถึงระบบนิเวศในตู้ปลาทะเลกัน เริ่มจากเมื่อปลากินอาหารก็จะมีการขับถ่ายของเสียออกมา มีเศษอาหารที่เหลืออยู่ภายในตู้ทำเกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำภายในตู้และการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในตู้ปลาทะเลของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กัน และส่งผลในหลายด้านกับการเลี้ยงปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาตายโดยไม่ทราบสาเหตุ อ่อนแอเป็นโรค หากมีการมองข้ามเรื่องเหล่านี้ ซึ่งก็คือระบบนิเวศ

ในธรรมชาติการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลอยู่ได้ด้วยการกินอาหารเพื่อก่อให้เกิดพลังงาน ซึ่งในระบบนิเวศนั้นการกินถือเป็นการถ่ายทอดพลังงานอาจถ่ายทอดเป็นห่วงโซ่อาหาร (Food chain) หรือสายใยอาหาร (Food web)

ลักษณะของการเกิดห่วงโซ่อาหาร Food web

การถ่ายทอดพลังงานนี้ก่อให้เกิดของเสียขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อปลากินอาหาร จะเกิดการย่อยสลายอาหารให้กลายเป็นสารอาหาร และดูดซึมอาหารที่กินเข้าไปเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต (Metabolism) และมีการขับถ่ายของเสียออกมาแต่ในธรรมชาติของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมาจะถูกพัดพาออกไปกับกระแสน้ำ ถูกย่อยสลายหรือดูดซึมหรือถูกใช้เป็น การตั้งตู้ปลาทะเลอาหารโดยตรงโดยสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นๆที่อาศัยอยู่ในระบบระบบนิเวศนั้นๆสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมีความหลากหลายของชนิดโดยเฉพาะในระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ในธรรมชาติและสิ่งปลาทั้งหลายขับถ่ายออกมาไม่ว่าจะเป็น ขี้ปลา หรือเศษอาหารที่ฟุ้งกระจายขณะที่ปลาแย่งกันกินอาหาร ล้วนเป็นสารอินทรีย์ (Organic matter) ที่สามารถเน่าเสียหรือย่อยสลายได้ซึ่งของเสียเหล่านี้หากมีขนาดใหญ่ส่วนหนึ่งจะจมลงพื้นทะเลก็จะมีสัตว์กินซาก(Scavenger)หลายชนิด เช่น ปู ปลิงทะเลจะมากินสารอินทรีย์เหล่านี้ส่วนที่เหลือบางส่วนจุลินทรีย์จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์เหล่านี้เป็นแหล่งของพลังงาน เช่นเดียวกับคนเราที่กินอาหารเพื่อเป็นแหล่งของพลังงาน และสิ่งขับถ่ายบางชนิดจากปลาถือเป็นสารอนินทรีย์ เช่น แอมโมเนีย ก็จะถูกพืชหรือแพลงก์ตอนพืชในระบบนิเวศนั้นๆดูดซึมและใช้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์แสง(Photosynthesis) ตะกอนสารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แขวนลอยในมวลน้ำและถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำก็จะถูกจับกินโดยตรงเป็นอาหารโดยแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กหรือถูกกรองเป็นอาหารโดยสัตว์ที่กรองตะกอน(Filter feeder) เช่น หนอนฉัตร หอยสองฝาชนิดต่างๆ ฟองน้ำเป็นต้น

จากลักษณะเช่นนี้พวกเราจะเห็นได้ว่าการปล่อยของเสียในระบบนิเวศหนึ่งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดผลเสียกับอีกระบบนิเวศหนึ่งแต่กลับกลายเป็นสารอาหารหรือสารตั้งต้นให้กับอีกระบบนิเวศหนึ่งและสิ่งมีชีวิตหนึ่งต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นระบบนิเวศหนึ่งที่มีความสมบรูณ์ก็ย่อมส่งผลให้อีกระบบนิเวศหนึ่งสมบรูณ์ไปด้วยนั่นเองและนี่ล่ะครับที่เราเรียกกันว่า “ความสมดุล”

ความสมดุลมันเกี่ยวอะไรในการตั้งตู้ใหม่?

การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม

คราวนี้เราลองมาย้อนดูเรื่องการการเลี้ยงปลาทะเลสวยงามกัน สำหรับผู้ที่ต้องการจะเริ่มเลี้ยงหรือมือใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลว่าควรทำอย่างไรก็มักจะคิดว่าเพียงตั้งตู้ ติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยต่างๆที่หาซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ปลาสวยงาม แล้วเติมน้ำทะเลลงในตู้แล้วก็นำปลามาปล่อยจากนั้นก็คอยนั่งชื่นชมปลาในตู้ แต่อยากให้ลองเปรียบเทียบกับบทความที่ได้เขียนไว้ด้านบน สิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนมีหน้าที่และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ในตู้ที่เราตั้งขึ้นใหม่ๆนั้นไม่มีแม้แต่จุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่จะคอยย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นในตู้หรือหากมีก็มีเพียงน้อยจนไม่เพียงพอต่อการทำหน้าที่ในการย่อยสลายของเสียที่เกิดขึ้นจากการขับถ่ายหรือจากเศษอาหารคำถามที่ตามมาคือ แล้วของเสียเหล่านี้จะไปไหนคำตอบคือคงไม่ไปไหนเนื่องจากไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆในตู้เลี้ยงที่จะมาใช้ประโยชน์เช่นในระบบนิเวศในท้องทะเลที่สมบูรณ์ แต่ข้องเสียเหล่านั้นจะสะสมอยู่ในตู้และเพิ่มมากขึ้นไปตามระยะเวลาที่ผ่านไป และเมื่อมีความเข้มข้นมากขึ้นจนถึงระดับหนึ่งของเสียเหล่านี้ก็จะกลายเป็นพิษทำให้ปลาที่เราเลี้ยงไว้ตายลงในที่สุด

เมื่อก่อนอาการที่ปลาที่นำลงมาเลี้ยงใหม่ตู้จะตายภายในเดือนแรกๆหลังปล่อยปลาลงตู้ ซึ่งหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรในเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการเรียกอาการพวกนี้ว่า อาการตู้ใหม่ (New Tank Syndrome)” เพราะการตายของปลานั้นจะเกิดขึ้นกับตู้ที่ตั้งใหม่เท่านั้น แต่มาถึงตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนคงจะนึกออกแล้วว่าสาเหตุการตายของปลานั้นเป็นเพราะว่าภายในตู้ใหม่ที่ตั้งนั้นยังไม่มีความสมบูรณ์ของแบคทีเรียหรือระบบนิเวศภายในตู้นั่นเอง

ไว้ครั้งต่อไปผมจะมาเขียนเรื่องการตั้งตู้ปลาและการสร้างความสมบรูณ์ของระบบนิเวศก่อนเริ่มต้นเลี้ยงปลาทะเลกัน

ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ

www.Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 ** อ่านบทความการเลี้ยงปลาสวยงาม **

** พื้นที่โฆษณา การเลี้ยงปลาสวยงาม ขนาด 480 x 80 เพียง 200/เดือน **

สนใจ ติดต่อสอบถาม 081-4975227 หรือ Thaifancyfish@gmail.com

 

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,303,213
เปิดเพจ5,775,683
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view