http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 




โปรตีนสกิมเมอร์ สำหรับตู้ปลาทะเล

โปรตีนสกิมเมอร์ สำหรับตู้ปลาทะเล
การเล้ยงปลาสวยงาม

 

 

โปรตีนสกริมเมอร์ Protein skimmer

นักเลี้ยงปลาทะเลสวยงามนั้นมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จำเป็นมากต่อการเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม นั่นก็คือ โปรตีนกริมเมอร์  แต่หลายคนโดยเฉพาะกับมือใหม่ที่กำลังสนใจเลี้ยงปลาทะเลสวยงามนั้นอาจจะไม่ทราบว่าโปรตีนสกริมเมอร์นั้นทำหน้าที่อะไรและมีประโยชน์อย่างไร กับตู้ปลาทะเลสวยงาม

โปรตีนสกริมเมอร์  Protein skimmer หรือ Foam fractioner เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อขับอนุภาคที่เล็กละเอียดออกจากน้ำ ทำงานโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ เกี่ยวกับแรงตึงผิวของน้ำและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ำ สืบเนื่องจากการที่โมเลกุลของน้ำมีศักยภาพไฟฟ้าเป็นบวกด้านหนึ่งเป็นลบด้านหนึ่งทำให้โมเลกุลของน้ำมีแรงดึงดูด จับยึดอนุภาคที่เล็กละเอียดที่ปะปนอยู่ในน้ำเข้ามาเกาะติดกับโมเลกุลของตัวเอง  หรือจะพูดได้ว่าโปรตีนสกริมเมอร์จะช่วยเรื่องของการซึ่งทำหน้าที่ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่อยู่ในตู้ปลาโดยกระบวนการทางกายภาพ ก่อนที่จะสารอินทรีย์และโปรตีนจะสลายตัวไปเป็น สารประกอบจำพวกไนโตรเจน ซึ่งทำให้เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในตู้ปลานั่นเอง

แล้วหากจะเลี้ยงปลาทะเลจะไม่ใช้โปรตีนสกริมเมอร์ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ครับแต่อาจจะไม่ส่งผลดีต่อสภาพน้ำในตู้ปลาแต่ผมอยากอธิบายถึงหลักการทำงานของโปรตีนสกริมเมอร์ โดยโปรตีนหรือสารประกอบอินทรีย์สามารถแยกได้ออกจากน้ำเนื่องจากว่าโปรตีนนั้นมี คุณสมบัติที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) โดยโปรตีนสกิมเมอร์นั้นจะทำหน้าที่ในการสร้างพื้นที่ผิวสัมผัส ระหว่างน้ำและอากาศ เพื่อให้โปรตีนหรือสารประกอบอินทรีย์แยกออกจากน้ำให้ได้มากที่สุด ซึ่งความสามารถในการกำจัดของเสียนั้น

ขึ้นกับความละเอียดและปริมาณของฟองอากาศ ที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างอากาศกับน้ำ หรือจะอธิบายง่ายๆก็คือ โปรตีนสกิมเมอร์ทำงานโดยการสร้าง ฟองขึ้นมาในตัวเครื่องของสกิเมอร์ แล้วเข้าไปผสมกับน้ำที่ไหลผ่านและจับเอา สารประกอบอินทรีย์ที่เป็นของเสียออกจากน้ำ และฟองเหล่านั้นจะถูกดันขึ้นข้างบนจากแรงดันของน้ำ จนล้นออกไปที่ถ้วยรับของเสีย การทำงานลักษณะนี้เป็นหลักการง่ายๆ ที่สามารถรักษาความสะอาดของน้ำในตู้ทะเลได้เป็นอย่างดี โดยของเสียเหล่านี้จะไปถูกเก็บ ไว้ในถ้วยเก็บของเสียในรูปของน้ำสีเขียวหรือสีน้ำตาล เพื่อรอการนำไปทำความสะอาดต่อไป

สำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงปลาน้ำจืดอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าแล้วเจ้าเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์นั้นสามารถนำมาใช้กับตู้ปลาน้ำจืดได้หรือไม่ หากจะตอบกันก็คงบอกว่าได้ครับแต่อาจจะไม่ค่อยคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายกับเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์ แต่ก็มีเหมือนกันที่ผู้เลี้ยงปลาน้ำจืดนำเครื่องสกริมเมอร์ไปใช้โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาคาร์ฟ หรือปลาทอง แต่สาเหตุที่เครื่องสกริมเมอร์ไม่นิยมและแนะนำให้ใช้กันกับการเลี้ยงปลาตู้สวยงามทั่วไปก็เพราะในน้ำจืดจะมีความหนาแน่นของน้ำน้อยกว่าน้ำทะเลเนื่องจากในน้ำทะเลมีพวกเกลือแร่เป็นสารละลายผสมอยู่มากกว่าจึงทำให้น้ำทะเลมีความหนาแน่นสูง ซึ่งน้ำที่มีความหนาแน่นกว่าจะมีแรงตึงผิวมากกว่า ดังนั้นพวกสารโปรตีนต่างๆ เช่น ขี้ปลา เมือกของเสียที่อยู่ในน้ำจึงจับตัวกันได้ง่ายและถูกกำจัด แยกตัวออกไปโดยอาศัยหลักการทำงานแบบเดียวกับการตีฟองจากแรงกระแทกของกระแสน้ำแบบที่เกิดอยู่ในธรรมชาติ อย่างเช่นตามยอดคลื่น หรือ น้ำตก สำหรับโปรตีนสกริมเมอร์นั้นก็มีอยู่หลายระบบ เช่น  ชนิดธรรมดา (air-driven), Venturi (ชนิดคอคอด) และ Needle Wheel ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกัน

Air Stone Protein Skimmer 

โปรตีนสกิมเมอร์รูปแบบดั่งเดิมที่มีรูปแบบการทำงานที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยมีหลักการทำงานคือเพิ่มความดันเพื่ออัดอากาศผ่านตัว Diffuser (ซึ่งในปัจจุบันนิยมทำมาจากไม้) เพื่อสร้างฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อทำหน้าที่ในการจับของเสียภายในน้ำ โดยในกระบอกของโปรตีนสกิมเมอร์ควรมีปริมาตรที่เพียงพอที่ทำให้น้ำกับอากาศมี เวลาในการสัมผัสการที่เพียงพอเพื่อให้การแยกของเสียเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

Venturi Protein Skimmer

หลัก การของ Venturi Protein Skimmer คือจะมีปั๊ม ซึ่งทำหน้าที่ดูน้ำผ่านท่อVenturi ซึ่งท่อ Venturi จะมีลักษณะเป็นท่อที่ถูกบีบให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้น้ำที่ไหลผ่านท่อVenturi มีความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ความดันในท่อนั้นลดลง ซึ่งในท่อ Venturi นั้นจะมีการต่อท่ออากาศเพื่อให้อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในกระบอกของ Skimmer ซึ่งของเสียที่อยู่ในน้ำก็จะติดมากับฟองอากาศแล้วถูกแยกออกมาได้

Needle Wheel Protein Skimmer

ในปัจจุบัน Needle Wheel Protein Skimmer เป็นที่นิยมกันมากในหมู่คนที่ชื่อชอบในการเลี้ยงปลาทะเล เนื่องจากมีความสามารถในการกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะว่าระบบ Needle Wheel นั้นสามารถสร้างฟองที่มีขนาดเล็กได้ในปริมาณมาก นอกจากมีประสิทธิภาพสูงแล้ว ยังมีเสียงที่เงียบกว่า Protein Skimmer แบบอื่นๆ ซึ่งการทำงานของระบบNeedle Wheel นั้นจะมีตัวใบพัดของ Pump ที่มีลักษณะเป็นแท่ง ที่ติดอยู่กับใบพัดในลักษณะที่ตั้งฉากกับใบพัดดังรูป ซึ่งจะทำหน้าที่ตัดอากาศ ที่เข้ามาใน Pump  ซึ่งอาจมาจาก Airpumpหรือ ระบบ Venturi ก็ได้

เมื่อโปรตีนสกริมเมอร์มีหลายระบบดังนั้นการเลือกซื้อเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์ให้เหมาะสมกับตู้ปลาทะเลของคุณจึงต้องมการคำนวณพลังงานของเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์ ซึ่งการคำนวณเราจะดูจากอัตราพลิกกลับของน้ำเมื่อเราทราบอัตราการพลิกกลับของน้ำก็จะทำให้เราทราบว่าเครื่องโปรตีนสกริมเมอร์เครื่องไหนเหมาะสมกับตู้ปลาของเรา

การคำนวณกำลังงานของสกิมเมอร์

พลังงานของเครื่องสกิมเมอร์นั้นจะอาศัยหลักการทำงานที่เรียกกันว่า การพลิกกลับของน้ำ ดังนั้นเวลาเราซื้อเครื่องสกิมเมอร์จึงมีข้อมูลระบุบเป็นจำนวนตัวเลข เช่น 250 GPH (Gallon per Hour) ดังนั้นเมื่อคุณจะเลือกซื้อเครื่องสกิมเมอร์ก็ให้ดูว่าตู้ปลาของคุณมีขนาดความจุที่เท่าไหร่  สำหรับอัตราการคำนวณหาปริมาตรการไหลกลับของGPHนั้นคิดเป็นแกลลอน แต่บ้านเรานับความจุน้ำในตู้ปลาเป็นลิตร วิธีคำนวณอย่างง่ายๆคือน้ำ1 แกลลอน = 3.78541178 ลิตร หรือคำนวณคร่าวก็คือ 3.8ลิตร/1แกลลอน ดังนั้น 250 GPH = 250x3.8=950 ลิตร 

การบำรุงรักษาสกิมเมอร์

เครื่องสกริมเมอร์ก็เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆทั่วไป ที่เมื่อใช้งานไปนานวันเข้าก็ย่อมจะเสื่อมสภาพดังนั้นการดูแลรักษาและหมั่นตรวจสอบการทำงานของระบบจึงจำเป็นเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากมีส่วนใดชำรุดเสียหายก็ให้ซ่อมแซมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หากไม่สามารถแก้ไขได้เพราะปล่อยเอามันก็ไม่สามารถทำงานได้ดีและอาจจะส่งผลเสียกับคุณภาพของน้ำและปลาที่เลี้ยงได้นั่นเอง

หวังว่าข้อมูลของโปรตีนสริมเมอร์ในครั้งนี้คงพอจะทำให้เพื่อนๆที่สนใจเรื่องการเลี้ยงปลาทะเลมีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรตีนสกริมเมอร์มากขึ้น และสามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเครื่องสกริมเมอร์ที่เหมาะสมกับตู้ปลาทะเลของคุณนะครับ

ขอให้มีความสุขในการเลี้ยงปลาครับ

www.Thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 

 
 

 

 

Tags : การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,303,683
เปิดเพจ5,777,838
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun



 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view