http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
ปลาเสือพ่นน้ำ นักแม่นปืนแห่งสายน้ำ

ปลาเสือพ่นน้ำ นักแม่นปืนแห่งสายน้ำ

Thai Fancy Fish นิตยสารปลาสวยงาม ออนไลน์

 

ปลาเสือพ่นน้ำ


ปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำ(Archer Fishes)โดยจะมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ30-40เซนติเมตรจัดเป็นปลาในอันดับ(Order) Perciformes วงศ์ (Family) Toxotidae พบอยู่ทั้งหมด 6 ชนิด  ได้แก่
1. Toxotes blythii (Boulenger, 1892)
2. Toxotes chatareus (Hamilton, 1822)
3. Toxotes jaculatrix (Pallas, 1767)
4. Toxotes lorentzi (Weber, 1910)
5. Toxotes microlepis (Günther, 1860)
6. Toxotes oligolepis (Bleeker, 1876)
** แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีการพบชนิดที่ 7 ซึ่งผมเองยังไม่ทราบรายละเอียดหากได้ข้อมูลมาก็จะนำมาเพิ่มเติมอีกครั้ง **

ปลาเสือพ่นน้ำปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาอีกตัวหนึ่งที่มีความมหัศจรรย์ ด้วยลีลาการล่าอาหารของพวกมันเองที่ใช้วิธีการพ่นน้ำใส่เหยื่อที่อยู่ตามกิ่งไม้ใบหญ้าหรือแม้นแต่แมลงที่กำลังบินอยู่มันสามารถพ่นน้ำออกไปได้อย่างเม่นยำนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อ"เสือพ่นน้ำ"สำหรับชื่อภาษาอังกฤษนั้นจะแปลว่า "ปลานักยิงธนู" (Archer Fishes)
    ปลาเสือพ่นน้ำมีถิ่นที่อยู่อาศัย ในประเทศไทยพบในแม่น้ำ ลำคลองที่ติดต่อกับทะเล โดยเฉพาะบริเวณน้ำกร่อยพบมากเป็นพิเศษ ในต่างประเทศพบที่ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปลาในวงศ์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากปลาในวงศ์อื่นๆ คือ ปลาเสือพ่นน้ำจะมีลำตัวที่แบนลึกข้างค่อนข้างมากขอบหลังไล่ตั้งแต่ช่วงครีบไปจนถึงหางมีลักษณะเกือบเป็นเส้นตรง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษในกลุ่มปลาที่อาศํยอยู่บริเวณผิวน้ำปากมีขนาดใหญ่และมีลักษณะเฉียงลงลึก ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางด้านท้ายลำตัว พื้นลำตัวทางตอนบนจะมีสีออกเขียวอมเหลืองและจะจางเป็นสีเงินบริเวณใต้ท้อง ข้างลำตัวจะมีจุดสีดำแต้มอยู่ ซึ่งจุดจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของมัน ปลาเสือพ่นน้ำบางชนิดเมื่อโตเต็มที่มีขนาดใหญ่ได้ถึง 40 เซนติเมตร ในขณะที่สายพันธุ์ที่พบอยู่ในประเทศไทย มีขนาดเมื่อโตเต็มที่อยู่ที่ประมาณ 15 เซนติเมตรสำหรับในประเทศไทยพบปลาเสือพ่นน้ำถึง3ชนิด ได้แก่ เสือพ่นน้ำ, เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่ และ เสือพ่นน้ำน้ำกร่อย

 

 

ชนิดปลาเสือพ่นน้ำที่พบในประเทศไทย


1.เสือพ่นน้ำ(Toxotes chatareus) เป็นชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotidae) มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยม ปากกว้างมีขนาดใหญ่เฉียงลงด้านล่างและจะงอยปากยืดหดได้ มีตากลมโต เกล็ดสาก ครีบหลังแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรกเป็นครีบแข็ง ตอนหลังเป็นครีบอ่อนมีลักษณะใสโปร่งแสง พื้นลำตัวสีขาวอมเหลือง มีจุดวงกลมสีดำขนาดใหญ่ ประมาณ 3-4 จุด ซึ่งนับว่าปลาเสือพ่นน้ำสายพันธุ์นี้เป็นปลาเสือพ่นน้ำสายพันธุ์ที่มีจุดวงกลมนี้มากที่สุด และเป็นปลาเสือพ่นน้ำสายพันธุ์ที่พบได้มากและแพร่หลายที่สุด

 


เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่ Toxotes microlepis2.เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่ เป็นชื่อปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Toxotes microlepis อยู่ในวงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ (Toxotidae) มีลักษณะลำตัวแบนลึกข้างค่อนข้างมาก ตากลมโต ขอบหลังไล่ตั้งแต่ช่วงครีบไปจนถึงหางมีลักษณะเกือบเป็นเส้นตรง ปากมีขนาดใหญ่และมีลักษณะเฉียงลงลึก ครีบหลังและครีบก้นอยู่ค่อนไปทางด้านท้ายลำตัว พื้นลำตัวทางตอนบนสีเหลือง ช่วงท้องสีขาว ข้างลำตัวจะมีจุดสีดำแต้มอยู่ประมาณ4-5แต้ม เกล็ดเป็นแบบสากโดยปลาใช้กลุ่มนี้มีความสามารถพิเศษ คือ สามารถพ่นน้ำขึ้นไปในอากาศได้สูงถึง 1 เมตร เพื่อล่าเหยื่อ อันได้แก่แมลงต่าง ๆ ที่อยู่เหนือผิวน้ำ หรือกระโดดตัวขึ้นงับเหยื่อในบางที เสือพ่นน้ำเกล็ดถี่มีขนาดโตเต็มที่ได้ประมาณ15เซ็นติเมตร อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศไปจนถึงออสเตรเลีย โดยอาศัยอยู่เป็นฝูง ๆ ตามแม่น้ำสายใหญ่ ๆ หรือ ปากแม่น้ำ ในประเทศไทยพบตั้งแต่ภาคกลางและภาคอีสาน ไม่พบในภาคใต้ วางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนในน้ำกร่อย โดยเสือพ่นน้ำเกล็ดถี่เป็นปลาที่พบไม่บ่อยนักในธรรมชาติ สำหรับในประเทศไทยปลาเสือพ่นน้ำเกร็ดถี่ที่นิยมจับมาเป็นปลาสวยงามนั้นมักจับมาจากบึงบอระเพ็ดหรือสถานที่ใกล้เคียงในจังหวัดนครสวรรค์ จึงมีชื่อเรียกกันในวงการปลาสวยงามว่า "เสือพ่นน้ำนครสวรรค์" ทั้งนี้ปลาเสือพ่นน้ำชนิดนี้จะมีสีเหลืองตามลำตัวสดและเห็นได้ชัดเจนกว่าปลาเสือพ่นน้ำชนิดอื่น

3.ปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อยหรือ ปลาเสือพ่นน้ำลายบั้งหรือ ปลาเสือพ่นน้ำเงิน ปลาน้ำจืดและน้ำกร่อยชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าToxotes jaculatrix ในวงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ(Toxotidae)มีรูปร่างเหมือนปลาเสือพ่นน้ำชนิดอื่น เช่น T. microlepis หรือ T. chatareus แต่ว่าปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อยนั้น มีขนาดใหญ่กว่า โดยสามารถโตเต็มที่ได้ถึง 30 เซนติเมตร หรือกว่านั้น แต่มีรูปร่างที่เพรียวและแบนข้างมากกว่าและมีสีของลำตัวและเกล็ดออกสีเงินหรือสีขาวแวววาวมากกว่า พบได้ตามแถบน้ำกร่อย เช่น ปากแม่น้ำ หรือตามชายฝั่งริมทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนถึงวานูอาตู,ปาปัวนิวกินีและตอนเหนือของออสเตรเลีย นอกจากนี้แล้ว ปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อยยังมีพฤติกรรมการพ่นน้ำใส่แมลงแตกต่างไปจากปลาเสือพ่นน้ำชนิดอื่นๆโดยมักจะพ่นน้ำในลักษณะมุมตรง สันนิษฐานว่าคงเป็นเพราะสภาพของภูมิประเทศที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำกร่อยมีการสะท้อนแสงกระทบกับผิวน้ำน้อย กว่าแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดหรือแม่น้ำลำคลอง ปลาเสือพ่นน้ำน้ำกร่อย เป็นปลาเสือพ่นน้ำอีกชนิดหนึ่งที่มีการนิยมเลี้ยงเป็นปลาตู้สวยงาม แต่ทว่าการที่จะเลี้ยงให้อยู่รอดได้นั้น ต้องทำการปรับสภาพน้ำก่อน โดยต้องเติมเกลือละลายลงในน้ำให้มีรสออกกร่อยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน เพื่อให้ปลาปรับสภาพตัว ก่อนจะค่อยๆลดความเค็มของน้ำลงไป ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วปลาจะปรับตัวไม่ได้ และจะตายภายในเวลาไม่นาน

ปลาเสือในธรรมชาติ

ปลาเสือพ่นน้ำชอบว่ายหากินอยู่ตามผิวน้ำเป็นฝูงเล็ก ๆ ไม่เกิน 20 ตัว พบได้ตามแม่น้ำลำคลองทั่วไปจนถึงเขตน้ำกร่อยเช่น ป่าชายเลน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยสามารถฉีดพ่นน้ำจากปากใส่แมลงที่อยู่เหนือน้ำได้เหมือนปืนฉีดน้ำ นอกจากนี้แล้วยังกินสัตว์ขนาดเล็กกว่า เช่น ปลาขนาดเล็ก กุ้งฝอย

    อุปนิสัย ปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาที่นักเลี้ยงปลาให้ความสนใจ ด้วยเพราะอุปนิสัยในการล่าเหยื่อ ซึ่งไม่เหมือนปลาชนิดไหนในโลก วิธีการที่ดูราวกับ“นักแม่นปืนระดับโลก” ปลาเสือนี่เองทำให้มันน่าสนใจ เพราะปลาเสือพ่นน้ำสามารถฉีดพ่นน้ำไปได้ไกล เพื่อให้ถูกตัวแมลงที่เกาะอยู่ตาม ใบหญ้าหรือบินอยู่ แมลงถูกน้ำก็จะหล่นลงมาให้มันกินเป็นอาหาร การพ่นน้ำได้เพราะมี ท่อเล็ก ๆ ใต้เพดานปากและเมื่อหุบแผ่นปิดเหงือกอย่างรวดเร็วจะมีแรงกดดันน้ำให้พุ่งออกไปเหล่านักวิทยาศาสตร์ พยามหาสาเหตุที่ทำให้ปลาเสือพ่นน้ำสามารถพ่นน้ำได้เม่นยำ จนมีข้อสรุปว่าปลาเสือพ่นน้ำเป็นนักคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่เก่งมาก (โดยไม่ต้องเข้าโรงเรียนที่ไหน)มันสามารถคำนวนการหักเหของแสงได้อย่างเยี่ยมยอด เพราะการมองภาพจากใต้น้ำนั้นภาพจะเกิดการหักเหและภาพจะย้ายจากตำแหน่งจริง นอกจากนั้นปลาเสือพ่นน้ำยังคำนวนด้วยว่าเหยื่อที่โดนพ่นน้ำใส่จะตกบริเวณไหนทำให้มันสามารถว่ายไปฮุบเหยื่อได้ทันเสมอ ประกอบกับดวงตาที่กลมโปนเป็นพิเศษ จึงเพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้น การกระโจนขึ้นงับเหยื่อของปลาเสือพ่นน้ำแต่ก็มิใช่ว่าปลาเสือพ่นน้ำทุกตัวจะใช้วิธีล่าเหยื่อแบบนี้เสมอไป การพ่นน้ำเพื่อล่าเหยื่อนั้นทำได้จริงๆกับพวกปลาเสือพ่นน้ำที่โตเต็มที่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าตัวที่ยังโตไม่เต็มที่จะพ่นน้ำไม่ได้ ทุกตัวสามารถพ่นน้ำได้หมดแต่ระยะทางของน้ำที่พ่นออกไปในตัวยังเล็กก็จะพ่น น้ำออกไปได้เพียงแค่ 10 เซนติเมตร ในขณะที่ตัวเต็มวัยจะสามารถพ่นน้ำได้ไกลถึงเกือบ 2 เมตร สำหรับปลาที่นำมาเลี้ยงในตู้กระจกก็สามารถฝึกให้พ่นน้ำได้ โดยแขวนเหยื่อล่อให้เคลื่อนไหวและปล่อยให้มันหิวจัดๆ ทีนี้คุณก็จะได้เห็นลีลาการพ่นน้ำที่สุดแสนจะแม่นยำและมหัศจรรย์ที่สุดอย่างหนึ่งของธรรมชาติ ปลาเสือพบได้ในแม่น้ำทั่วๆไปเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาจะพบปลาชนิดนี้ว่ายอยู่ข้างเสาศาลาท่าน้ำหรือแพริมน้ำ อาจรวมกลุ่มกันประมาณ 4 – 6 ตัว ปลาธรรมชาติที่จับขึ้นมาเลี้ยงในระยะแรกค่อนข้างตื่นตกใจง่าย และไม่ยอมกินอาหารจนอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด ปลาเสือพ่นน้ำจะวางไข่ปากแม่น้ำ การแพร่พันธุ์ ปลาเสือพ่นน้ำจะว่ายออกมาในเขตแนวประการังเพื่อออกมาวางไข่ จำนวน 20,000 - 150,000 ฟอง เมื่อลูกปลาออกจากไข่ก็จะอาศัยอยู่ในเขตป่าชายเลน เมื่อลูกๆเติบโตขึ้นจึงว่ายน้ำย้อนขึ้นไปในน้ำกร่อยหรือน้ำจืดต่อไป


   ปลาเสือพ่นน้ำมีความงดงามจากสีสันและลวดลายที่ลำตัว จึงทำให้มันกลายเป็นปลาตู้สวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ในปัจจุปันนักเลี้ยงปลาสวยงามทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจกันมาก อีกทั้งราคาปลาเสือพ่นน้ำก็ไม่แพงนักอาจจะเป็นเพราะยังหาได้ง่ายในธรรมชาติ แต่หากจับกันมาเยอะแล้วไม่มีการเพาะพันธุ์ปล่อยคืนธรรมชาติบ้างก็น่ากลัวนะครับ
    สำหรับอาหารที่ใช้เลี้ยงได้แก่ ลูกน้ำ ไรแดง ตัวแมลงต่าง ๆ ไส้เดือน และอาหารเม็ดสำเร็จรูป ปลาเสือพ่นน้ำค่อนข้างขี้ตื่นบางทีก็ทำร้ายปลาในตู้เดียวกัน และกินปลาเล็กๆเป็นอาหารถ้าจะปล่อยลงเลี้ยงในตู้กระจก อย่าปล่อยลงไปหลายๆตัว และควรมีพืชน้ำ ก้อนหิน กิ่งไม้น้ำ สำหรับเป็นที่หลบพักผ่อนได้บ้าง ปลาเสือพ่นน้ำเมื่อคุ้นเคยดีแล้ว จะขึ้น สีสวยงามไม่น้อยเลย
   ลักษณะนิสัยของปลาเสือพ่นน้ำ จัดเป็นปลารักสงบ อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำดังนั้นจึงจัดว่าปลาเสือพ่นน้ำเป็นปลาสวยงามที่มหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่งของไทย


www.thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์
 
 
godaddy web statistics

Tags : ปลาสวยงาม ปลาตู้สวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม อาหารปลาสวยงาม มหัศจรรย์ปลาสวยงาม

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,302,609
เปิดเพจ5,774,934
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view