http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
ปลากัด ความหลากหลายที่คนไทยควรรู้

ปลากัด ความหลากหลายที่คนไทยควรรู้
 

ปลากัด ความหลากหลายที่คนไทยควรรู้

ปลากัดสำหรับเราคนไทยแล้วน้อยคนที่จะไม่รู้จักปลาชนิดนี้ บางคนก็คงเคยเลี้ยง เคยเพาะหรือเคยจับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาก่อน ความคุ้นเคยระหว่างปลากัดกับคนไทยผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ก็มีมานานแล้วจนกลายเป็นคำที่เราคนไทยคุ้นๆกันคือ ตีไก่ กัดปลา สำหรับปลากัดที่เรานิยมเลี้ยงกันอยู่ในปัจจปันคงหนีไม่พ้นปลากัดกลุ่มก่อหวอด (Bubblenster) จนใครบางคนคิดว่ามันเป็นปลากัดชนิดเดียวในเมืองไทยหรือในโลกนี้ แต่ความจริงในโลกของปลากัดนั้น ปลากัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

1.กลุ่มก่อหวอด (Bubblenster) เช่น Betta coccina B. brownorum B. burdigala B. livida B. rutilans B. tussyae

2.กลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) เช่น Betta akarensis B. patoti B. anabatoides B. macrostoma B. albimarginata B. channoides

ปลากัดกลุ่มก่อหวอด (Bubblenster) คือกลุ่มที่พบเห็นและมีขายอยู่ทั่วไปตามร้านค้าหรือตลาดปลาสวยงาม และปลากลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์จนเป็นปลากัดที่มีสันและรูปทรงที่แปลกตาเช่น HM , CT, PK HM จนเกิดกระแสความนิยมปลากัดไปทั่วโลก และทำให้คนบางคนคิดว่าปลากัดต้องก่อหวอดไว้วางไข่เท่านั้น แต่สำหรับปลากัดกลุ่มอมไข่ (Mouthbrooder) มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากปลากัดจำพวกก่อหวอด อย่าง ปลากัดป่าภาคกลาง (B. splendens) หรือ ปลาป่ากัดอีสาน (B. smaragdina) ที่เราคุ้นเคย โดยสิ้นเชิง เนื่องจากการผสมพันธุ์และวางไข่ ปลาตัวผู้กลุ่มนี้จะไม่ก่อหวอดแต่กลับอมไข่ไว้ในปาก(Mouthbrooder) จนไข่ฟักเป็นตัว อีกทั้งปลากัดกลุ่มนี้มีนิสัยที่สุภาพ ไม่ดุร้าย ก้าวร้าว เหมือนพวกปลากัดก่อหวอด จึงสามารถพบอยู่กันเป็นฝูงได้หลาย ๆ ตัว และจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาดและมีการถ่ายเทของน้ำที่ดีพอสมควร ไม่สามารถอยู่ในภาวะน้ำที่หมักหมมเหมือนปลากัดกลุ่มก่อหวอดได้ เพราะอวัยวะที่ช่วยในการหายใจ (Labyrinth) ของปลากัดกลุ่มนี้ทำงานได้ไม่สมบูรณ์เท่าปลากัดก่อหวอด

ปลากัดกลุ่มอมไข่นั้นน้อยคนจะรู้จัก หรืออาจจะรู้จัก เคยได้ยินมาบ้างแต่ไม่เคยสนใจ เพราะสีสันอาจจะยังไม่เข้าตา แต่สำหรับปลากัดในกลุ่มนี้ก็มีความน่าสนใจมากเช่นกัน สำหรับปลากัดอมไข่ในเมืองไทยพบอยู่ในเวลานี้ 4 ชนิด ประกอบไปด้วย

1.ปลากัดกระบี่ Betta simplex อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae สำหรับปลากัดกระบี่ มักจะเรียกกันว่า simplex เป็นปลากัดอมไข่ที่มีความสวยงามและนิยมเลี้ยงมากที่สุดขนาดโตเต็มที่ประมาณ 8 เซนติเมตร ปลากัดกระบี่ เป็นปลาที่พบเฉพาะกอหญ้าริมลำธารที่น้ำไหลเอื่อย ๆ ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลมาจากภูเขาหินปูนที่น้ำมีความกระด้างและมีค่าเป็นด่าง (pH ประมาณ 7.5 – 8.5) ในเขตจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น จัดเป็นปลาที่พบได้น้อยและถูกคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย แต่ปัจจุปันก็ได้มีการเพาะขยายพันธุ์ได้แล้ว

 

2.ปลากัดหัวโม่ง (B. prima) Betta prima อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae ปลากัดหัวโม่งมีตัวโต ปลายปากแหลม ครีบทุกครีบใสโปร่งแสง ลำตัวสีเขียวอ่อน มีแถบสีดำพาดตามความยาวลำตัว 3 แถบ ตากลมโตสีเหลือง มีขนาดโตเต็มที่ประมาณ 10 เซนติเมตร ปลาตัวผู้เครื่องครีบทุกครีบและแหลมยาวกว่าตัวเมีย ตัวเมียไม่มีจุดไข่นำเหมือนปลากัดประเภทก่อหวอด(Bubblenster) พบกระจายโดยทั่วไป ในประเทศไทยบริเวณลำธารน้ำตกแถบภาคตะวันออก โดยสภาพของน้ำที่พบจะมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ประมาณ 7-7.5 นอกจากนั้นยังพบได้ในแหล่งน้ำสภาพเดียวกันในประเทศกัมพูชา ปลากัดหัวโม่งมีรูปร่างคล้ายปลากริมควาย (Trichopsis vitatus) และปลากัดภูเขา (B. pugnax) ซึ่งจัดเป็นปลากลุ่มอมไข่เช่นเดียวกัน

3.ปลากัดภูเขา (B. pugnax) Betta pugnax อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae รูปร่างและคล้ายปลากัดทั่วไป แต่มีลำตัวป้อมใหญ่กว่า หัวโต ครีบหางใหญ่ ตัวผู้มีสีน้ำตาลคล้ำ ข้างแก้มสีฟ้าเหลือบเขียว เกล็ดมีจุดสีฟ้าเหลือบทั้งตัว ครีบสีน้ำตาลอ่อน ครีบหลังและครีบหางมีลายเส้นประสีคล้ำ ครีบก้นมีขอบดำ ตัวเมียสีน้ำตาลอ่อน และมีแถบสีคล้ำพาดตามแนวยาวของลำตัว ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 5-7 เซนติเมตร ทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่ปลากัดภูเขาอาศัยอยู่ คือ ลำธารที่น้ำไหลเชี่ยวแรงบนภูเขา พบกระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งน้ำบนภูเขาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในประเทศไทย พบได้เฉพาะภาคใต้ เท่านั้น ดังนั้นปลากัดภูเขา บางครั้งก็มีการเรียกกันว่า ปลากัดปีนัง

 

4.ปลากัดน้ำแดง (B. pi) Betta pi อยู่ในวงศ์ Macropodinae ซึ่งอยู่ในวงศ์ใหญ่ Osphronemidae สำหรับปลากัดกลุ่มอมไข่ที่พบได้ในประเทศไทย ปลากัดน้ำแดงจัดเป็นปลากัดกลุ่มอมไข่ชนิดที่ใหญ่ที่สุด โดยสามารถโตเต็มที่ได้ถึง 12 เซนติเมตร และนับว่าใหญ่ที่สุดด้วยในบรรดาปลากัดทั้งหมดที่พบในประเทศไทย ทำให้บางครั้งก็มีการเรียกปลากัดชนิดนี้ว่า ปลากัดช้าง มีรูปร่างยาว หัวโต ครีบทุกครีบใสโปร่งแสง มีลายใต้คางซึ่งมีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์พาย (π) อันเป็นที่มาของชื่อ Betta pi ใต้ขอบตาเป็นสีส้มเข้ม พบในป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ของประเทศไทย โดยอาศัยในน้ำที่มีสีชาหรือสีแดง อันเกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างต่ำ (ประมาณ pH 5-6)

ปลากัดอมไข่นั้นสามารถเลี้ยงรวมกันได้โดยไม่ทะเลาะกัดกันเองเช่นเดียวกับพวกกลุ่มก่อหวอด ประมาณว่าเป็นพวกไม่ชอบความรุนแรงนั่นล่ะครับ ดังนั้นปลากัดกลุ่มนี้จึงเลี้ยงร่วมตู้เดียวกันได้โดยอยู่กันแบบฉันท์มิตร ผู้เลี้ยงอาจจะตบแต่งตู้ให้มีไม้น้ำเพื่อเลียนแบบธรรมชาติ และเปิดอ๊อกเป่าเบาๆเพื่อทำให้น้ำหมุนเวียน สำหรับการผสมพันธุ์เมื่อปลามีการจับคู่ผสมพันธุ์กันแล้วปลาตัวผู้จะอมไข่ไว้ในปากราวสองสัปดาห์ ซึ่งในช่วงนี้ปลาที่อมไข่จะไม่กินอาหารอะไร และเมื่อครบกำหนดมันก็จะอ้าปากคายเจ้าลูกปลาตัวน้อยๆให้ออกมาเผชิญโลกที่แสนจะโหดร้ายต่อไป โดยปกติลูกปลาที่ออกจากปากจะมีขนาดราวๆลูกปลาหางนกยูงเพิ่งคลอด ซึ่งเมื่อออกมาพวกมันก็สามารถจะว่ายน้ำกินไรแดงได้แล้ว สำหรับปลากลุ่มอมไข่นั้นจะไม่ออกลูกมาครั้งละมากมายเช่นเดียวกับพวกก่อหวอด โดยปากหนึ่งจะมีลูกปลาราวๆ 20 ตัว

ในปัจจุปันพื้นที่อยู่อาศัยของปลากัดกลุ่มอมไข่ลดจำนวนน้อยลงทุกวัน หากจะหลงเหลืออยู่บ้างก็น้อยเกินกว่าที่จะให้การดำรงอยู่ของสายพันธุ์สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ดังนั้นการเพาะพันธุ์ปลาเหล่านี้ในสถานที่เลี้ยงจึงเป็นเหมือนทางเลือกหนึ่งในการอนุรักษ์สายพันธุ์ แต่การเพาะพันธุ์บางครั้งมนุษย์อย่างเราก็เน้นเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์ ข้ามสายพันธุ์จนหลงเหลือความเป็นปลาแท้ๆที่ถูกต้องตามสายพันธุ์น้อยลงทุกที ดังนั้นหากเราจะเลี้ยงปลาอย่ามัวแต่แตกตื่นกับกระแสปลาพัฒนาจนลืมนึกถึงรากเง้าของพวกมัน แล้ววันหนึ่งเราจะมองหาปลาสายพันธุ์ธรรมชาติแท้ๆสักตัวได้จากไหน

www.thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 

 

Tags : ปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม อาหารปลาสวยงาม ปลากัด ปลาทอง ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง ปอมปาดัวร์

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,302,550
เปิดเพจ5,774,875
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view