http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
เบื้องต้นกับตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ

เบื้องต้นกับตู้ปลาและพรรณไม้น้ำ

 

 

      โดยธรรมชาติแล้วพรรณไม้น้ำนอกจากมีความสวยงามแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งกับปลาที่เลี้ยงอยู่ร่วมกัน  ตู้ปลาที่มีพรรณไม้น้ำอยู่มากจะทำให้ปลามีสุขภาพดี   สีสวย พรรณไม้น้ำให้ประโยชน์ในด้านการผลิตออกซิเจน ใช้ของเสียของปลาเป็นที่เกาะของแบคทีเรียที่ย่อยสลายสารประกอบไนโตเจนที่เป็นพิษกับปลา ทำให้น้ำบริสุทธิ์มากขึ้น เป็นแหล่งอาหาร  ที่หลบซ่อนศัตรูและวางไข่ รากพืชที่ชอนไชไปในพื้นกรวดช่วยให้พื้นตู้สะอาดไม่อับ ทั้งยังเชื่อกันว่าพรรณไม้น้ำมีการผลิตยาธรรมชาติที่รักษาและบำรุงสุขภาพของปลาได้อีกด้วย

         ในด้านเศรษฐกิจพรรณไม้น้ำเป็นสินค้าส่งออกอย่างหนึ่งของไทยที่มีอนาคตที่สดใสเนื่องจากตลาดต่างประเทศต้องการมากและได้ราคาดี ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำมากเนื่องจากมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมีพรรณไม้น้ำท้องถิ่นจำนวนมากและมีการนำเข้าพรรณไม้น้ำต่างประเทศมาเพาะขยายพันธุ์ ส่งกลับไปขายต่างประเทศอีกมากมายหลายชนิด

          การจัดตู้พรรณไม้น้ำจำเป็นต้องเข้าใจถึงธรรมชาติและความต้อง การของพรรณไม้น้ำเสียก่อนพรรณไม้น้ำหรือบางครั้งที่เราคุ้นเคยเรียกกันว่าสาหร่าย ซึ่งมีสาหร่ายจริงเพียงบางส่วนนั้น มีความต้องการปัจจัยสำคัญๆหลายประการ คือ แสงสว่างที่พอเหมาะและเพียงพอ ซึ่งตู้ปลาทั่วไปจะมีน้อยเกินไปปุ๋ยและแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นที่สม่ำเสมอ ตู้ปลาส่วนใหญ่ก็ไม่มีเพราะใช้น้ำประปาซึ่งถูกกำจัดออกไปเกือบทั้งหมดแล้ว  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสังเคราะห์แสงกระแสน้ำที่ช่วยพัดพาแลกเปลี่ยนของเสียบนใบพืชน้ำ  ตู้ปลาโดยทั่วไปมักขาดสิ่งที่กล่าวมาแล้วทำให้พรรณไม้น้ำที่ปลูกไว้ค่อยๆ ตายไป ซึ่งเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ให้ได้ตามความต้องการของพรรณไม้น้ำแล้วจะพบว่าพรรณไม้น้ำจะอยู่ทนทานมากตลอดจนมีการขยายพันธุ์เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอีกด้วย

           สำหรับตู้เลี้ยงปลาส่วนใหญ่นิยมใช้ตู้กระจก ความลึกไม่ควรลึกเกิน 24 นิ้ว เพื่อความสะดวกในการตกแต่ง และแสงสว่างจะส่องไม่ถึงพื้นตู้ส่วนรูปทรงและความกว้างยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่ตั้งขนาดเหมาะสมส่วนใหญ่จะไม่นิยมตู้ขนาดไม่ใหญ่มากนัก ไม่ควรให้ตู้พรรณไม้น้ำถูกแสงแดดส่องโดยตรง เพราะการควบคุมปริมาณแสงทำได้ยากและอุณหภูมิของน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และยังป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำอีกด้วย

           ระบบแสงสว่างแสงสว่างที่พอเหมาะโดยประมาณคือ หลอดฟลูออเรสเซนท์ ขนาด 20 วัตต์ต่อน้ำ 40 ลิตร  โดยความลึกของน้ำไม่เกิน 18 นิ้ว สีของหลอด ควรเลือกสีที่ใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติเพราะหากเลือกแสงสีแดงหรือแสงช่วงคลื่นยาวซึ่งพืชสังเคราะห์ซึ่งพืชสังเคราะห์แสงได้ดีที่สุด จะทำให้พืชโตในทางยืดตัว  แสงสีน้ำเงิน หรือช่วงคลื่นสั้น พืชจะเป็นพุ่มไม่ยืดตัว ดังนั้นจึงควรผสมสีหลอดเพื่อไม่ให้พืชยืดตัวเร็วเกินไปหรือโตช้าเกินไป

            น้ำและระบบกรองน้ำ พรรณไม้น้ำต้องการน้ำที่มีความสะอาดความกระด้างน้อยปกติน้ำประปาที่พักไว้2-3วันสามารถนำมาใช้ได้ดี  อุณหภูมิของน้ำควรให้มีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นจะได้ผลดีกว่าอุณหภูมิที่พอเหมาะคือ 26 - 27  ํ กระแสน้ำมีความสำคัญต่อพรรณไม้น้ำมาก กระแสน้ำจะช่วยพัดพาของเสียหรือสิ่งสกปรกบนใบไม้ให้หลุดออกไปและพัดพาเอาน้ำสะอาดที่มีปุ๋ยและก๊าซที่จำเป็นสำหรับพืชมาให้กับพรรณไม้น้ำ  ในตู้พรรณไม้น้ำจึงควรมีเครื่องปั๊มน้ำขนาดเล็กทำกระแสน้ำในตู้  ระบบกรองน้ำที่เหมาะสมคือระบบปั๊มกรองมุมตู้ (CORNER FILTER )  ซึ่งใช้ติดตั้งภายในตู้ มีฟองน้ำเป็นวัสดุกรองและมีปั๊มน้ำเป็นตัวปั๊มให้น้ำ ผ่านวัสดุกรองพร้อมเป่าออกมาให้เกิดกระแสน้ำในตัวซึ่งเมื่อฟองน้ำสกปรกก็สามารถถอดมาทำความสะอาดได้ง่าย

             วัสดุที่ใช้ปลูกพรรณไม้น้ำโดยทั่วไปจะให้กรวดแม่น้ำหรือกรวดควอท์ขนาดเล็กประมาณ 2-3 มม. ปูพื้นตู้ปลาหนาประมาณ 2-3 นิ้ว   ไม่ควรใช้กรวดปะการัง เนื่องจากจะทำให้น้ำมีความกระด้างมากใต้ชั้นกรวดอาจใช้ปุ๋ยพรรณไม้น้ำสำเร็จรูปซึ่งมีแร่ธาตุหลายชนิดโดยเฉพาะมีธาตุเหล็กที่ช่วยให้พืชน้ำแข็งมีใบสีเข้มสวยและอาจมีฮอร์โมนเร่งรากผสมอยู่ ช่วงให้พรรณไม้น้ำฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

              การให้ปุ๋ยและ CO2 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พรรณไม้น้ำอยู่ได้ดีและเจริญเติบโตเป็นปกติในน้ำประปาที่เรานิยมนำมาใช้ใส่ตู้และขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชน้ำหลายชนิด ธาตุอาหารที่พืชน้ำต้องการ ได้แก่ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม  เหล็กแมงกานีส และอื่นๆ ส่วนใหญ่เราจะไม่ใส่ฟอสฟอรัสมากเกินไปเนื่องจากจะทำให้เกิดตะไคร่ได้ง่าย โปแตสเซียมจะเป็นธาตุที่ขาดแคลนในตู้พรรณไม้น้ำ  ในขณะที่ไนโตรเจนได้จากสิ่งขับถ่ายของปลา เหล็กและแมงกานีส จะไม่มีหรือมีแต่ตกตะกอนได้ง่ายเมื่อถูกกับออกซิเจนปุ๋ยทั่วไปที่ใช้ในฟาร์ม พรรณไม้น้ำในเมืองไทย คือ สูตร 27:17:10 หรือ  30:20:10  ในขนาดความเข้มข้น 0.25  ppm. ส่วนในพันส่วน สิ่งที่พึงระวังในการใช้ปุ๋ยคือ การผสมเป็นสารละลาย เพื่อให้สะดวกในการใช้อาจเกิดแก๊ซขึ้นในขวดเมื่อเก็บไว้นานดังนั้นปุ๋ยที่ดีจึงควรเป็นปุ๋ยที่ทำเป็นสารละลายแล้วอยู่ตัวได้นานไม่เสื่อมสภาพง่ายในชั้นกรวดที่พื้นตู้เราอาจใส่ปุ๋ยเม็ดสำหรับรูปที่มีหน่ายตามร้านขายพรรณไม้น้ำ ก็จะช่วยให้พรรณไม้น้ำเจริญเติบโตได้ดีขึ้น การให้ CO2   พรรณไม้น้ำที่ได้รับ CO2   จะเจริญเติบโตดีมากมีใบกว้างและสมบูรณ์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปกติตู้ปลาที่ใส่ปลาอาจมี CO2 จากการหายใจของปลาและสิ่งมีชีวิตอื่นๆบ้าง แต่ไม่เพียงพอจึงต้องให้ CO2 เสริม CO2นอกจากจะเป็นประโยชน์กับพรรณไม้น้ำที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์แสง แล้ว ยังช่วงรักษา ph   และความกระด้างของน้ำให้พอเหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาด้วยปริมาณการให้ก๊าซ   CO2 ขึ้นอยู่กับความกระด้างและ ph ของน้ำ หาก ph ของน้ำต่ำกว่า 7   ไม่ควรให้ก๊าซ CO2ปริมาณที่พอเหมาะสำหรับการให้ก๊าซ CO2 คือ 5-15 มิลลิกรัม ต่อลิตร และไม่ควรเกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร การให้ CO2 มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียกับปลาคุณภาพของน้ำ   ไม่ควรให้ก๊าซ CO2 ในเวลากลางคืน หรือเมื่อปิดไฟในตู้   เนื่องจากพรรณไม้น้ำไม่ได้ทำการสังเคราะห์แสง เครื่องให้ก๊าซ CO2 ที่ทันสมัยจะมีการควบคุมปริมาณ CO2   ในน้ำไม่ให้สูงเกินไปแบบอัตโนมัติ   อย่างไร็ดีหากสามารถตรวจสอบปริมาณก๊าซ CO2 ในน้ำไม่ให้สูงเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะแน่นอนที่สุดวิธีการให้ก๊าซ CO2 มีหลายวิธี อาจใช้ถังก๊าซ CO2 เปิดสายต่อผ่านหัวฟู่ลงในน้ำ   ส่วนใหญ่จะมีเครื่องควบคุมปริมาณที่พอเหมาะแบบอัตโนมัติ หรือใช้ชุดผลิตก๊าซ CO2 สำเร็จรูป( CO2  kit ) สำหรับพรรณไม้น้ำที่มีจำหน่ายตามร้านขายพรรณไม้น้ำใหญ่ๆ ก็ได้

              การดูแลโดยทั่วไปได้แก่ การตัดหรือเก็บใบเหลือง ใบเน่าออกพร้อมกับการทำความสะอาดทั่วไป เช่น ตะไคร่บนกระจก หรือทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ควรทำการเปลี่ยนน้ำประมาณ 20-30 % เดือนละ 1 ครั้ง   เพื่อให้น้ำบริสุทธิ์มากขึ้น ควรเช็คสภาพของหลอดไฟที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซนที่ใช้ครบ 6 เดือนควรเปลี่ยนใหม่ ตู้ที่มีตะไคร่อาจใส่ปลากินตะไคร่น้ำ เช่น ปลามิดไนท์  ปลาน้ำผึ้ง เป็นต้น

            ปลาจะช่วยกินตะไคร่น้ำเล็กๆ และช่วยทำความสะอาดใบไปด้วย    และควรเลือกปลาที่ไม่กินพรรณไม้น้ำ   ควรเช็คคุณภาพของน้ำอย่างสม่ำเสมอ   ระมัดระวังอย่าให้อุณหภูมิสูงหรือต่ำจนเกินไป   หากมีปลาป่วยไม่ควรใส่สารเคมีรักษาโรคปลาลงในตู้   ควรแยกออกมารักษาควรใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสมบูรณ์ของพรรณไม้น้ำ

              ส่วนใหญ่ปลาที่ใส่จึงนิยมปลาขนาดเล็กเป็นฝูงจะแลดูสวยงาม ปลาที่นิยมใส่ส่วนมากจะเป็นปลานีออน ปลาซิวขนาดเล็กเช่น ปลาซิวขวาน ซิวหางแดง เป็นต้น รวมทั้งนิยมใส่ปลาที่ช่วยกินตะไคร่และทำความสะอาดใบเช่น ปลามิดไนท์ ปลาเล็บมือนาง ปลาน้ำผึ้งและการใส่ปลาควรรอให้น้ำในตู้พรรณไม้น้ำที่ปลูกเสร็จแล้วใสดีเสียก่อน  ปลาจะไม่เกิดความเครียดและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ง่ายปลาหลายชนิดกินพรรณไม้น้ำเป็นอาหารเช่น ปลาทอง ปลาตะเพียน ไม่ควรใส่ลงไป ปลาอื่นๆที่โตเร็วและเมื่อโตเต็มที่มีขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใส่ลงไปเพราะจะเป็นปัญหาในการจับออกและอาจรื้อพรรณไม้น้ำในตู้ได้ ในตู้พรรณไม้น้ำอาจไม่ใส่ปลาก็ได้ยังคงมีความสวยงามอยู่และจะสะดวกที่ไม่ต้องให้อาหารปลาทุกวันอีกด้วยwww.thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

Tags : ปลาสวยงาม การเลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม ปลาทอง ปลากัด ปลาหมอสี ปลาหางนกยูง การเพาะพันธุ์ปลาทอง การเพาะหางนกยูง การเพาะปลากัด

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,302,538
เปิดเพจ5,774,863
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view