http://www.thaifancyfish.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ข่าวสาร สาระ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 Fish for sale

 ประกาศขายสินค้าฟรี


Instagram

Google+
 

 
เมื่อคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มปลาสวยงาม

เมื่อคุณจะเริ่มต้นทำธุรกิจฟาร์มปลาสวยงาม
 

มันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะทำฟาร์มปลาสวยงาม แต่ที่มันยากก็คือเรื่องของการตลาดมากกว่า เพราะทุกวันนี้เรามีคนที่เลี้ยงปลาเป็นและคิดจะทำฟาร์มปลาสวยงามมากมาย    แต่จะมีกี่คนที่สามารถจะขายปลาได้จำนวนและราคาตามที่ควรจะเป็นในระบบของธุรกิจ

การตลาดในที่นี้ผมหมายความถึงการที่สามารถนำปลาหรือผลผลิตของทางฟาร์มออกสู่ ตลาดได้ ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศ แต่มันหมายความถึงตลาดต่างประเทศด้วย


แม้นปัจจุปันโลกมันมีการสื่อสารที่ทันสมัย สามมารถเข้าถึงแหล่งของข้อมูลข่าวสาร  ได้อย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจรวมถึงการทำธุรกรรม ต่างๆบนโลกออนไลน์ และในเวลานี้เรายังมีสังคมออนไลน์ที่สามารถจะเชื่อมเราเข้า กับกลุ่มเป้าหมายในธุรกิจได้ง่ายขึ้น แต่นั่นมันก็หมายถึงการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ไปด้วย

หากจะให้พูดแบบกำปั้นทุบดิน สำหรับคำถามเรื่องการทำการตลาดของปลาสวยงาม  ก็คือ คุณต้องหาตลาดให้เจอ คุณต้องเข้าถึงลูกค้า คุณต้องใช้เทคโนโลยีบนโลกออนไลน์ .... มันฟังง่ายและดูหรูใช่มั้ยครับ แต่มันจะทำกันอย่างไร?

เพราะปัญหาของเกษตรกรไทยอันที่จริงคนไทยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็น หรือที่จริงทุกคนก็เห็น นั่นก็คือ

1.การสื่อสาร

ในที่นี้ผมหมายถึงภาษาอังกฤษ เพราะคนไทยส่วนน้อยที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษ และคนไทยส่วนมากอายที่จะต้องพูด ภาษาอังกฤษ นั่นเป็นสาเหตุต้นๆที่เราไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติได้ ดังนั้นเรื่องของภาษาจึง   เป็นหน้าด่านแรกในการติดต่อเพื่อการค้า ระหว่างผู้ขายกับลูกค้า

2.การยอมรับในเทคโนโลยี

คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นเก่า การยอมรับในเทคโนโลยีมีน้อยกว่าคนรุ่นใหม่อย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่        ที่ยอมรับในเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม่กลับไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการเกษตรปลาสวยงามสักเท่าไหร่นัก ดังนั้นเจ้า    ของฟาร์มหรือผู้ที่ทำธุรกิจฟาร์มปลาสวยงามส่วนใหญ่จึงเป็นคนที่อยู่ในวัยกลางคน มากกว่าคนรุ่นใหม่

3.การใช้เทคโนโลยีที่ผิดพลาด

ต้องมองให้ต่างกันสำหรับเรื่องของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต รวมถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ipad และTablet    ที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นทุกวัน แต่เมื่อมองกลับไปน้อยคนมากที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทำ  ธุรกิจอย่างจริงจัง แต่ส่วนมาก พวกเขากลับใช้พวกมันเพื่อพูดคุยในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ,เล่นเกม,ดูคลิปโป๊ หรือจีบ      กันผ่านโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ ทั้งที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายได้ในด้าน  ธุรกิจ และอีกส่วนหนึ่งของผู้ที่ใช้สิ่งเหล่านี้กลับเป็นเพียงเครื่องแสดงฐานะหรือความทันสมัยของตัวเองเท่านั้น

4.กลัวการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์

นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหรือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของคนที่จะทำการค้าบนโลกออนไลน์ เพราะบางคนเกรงกลัวที่จะต้องทำธุรกรรมต่างๆบนโลกออนไลน์ กลัวความไม่ปลอดภัยที่จะแฝงมาจากพวกมิฉาชีพ ในส่วนนี้ผมก็ยอมรับว่ามีอยู่จริง แต่ผม    ก็คิดว่าธนาคารทุกธนาคารย่อมจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าตลอดเวลา เพราะมัน     ไม่ได้หมายความเพียงรายได้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจของธนาคาร แต่มันหมายถึงชื่อเสียงในธุรกิจของพวกเขาด้วย

5.การขาดองค์ความรู้ในการปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ปลา

เมื่อเราไม่สามารถสร้างความแตกต่างของปลาที่เราผลิต ไม่สามารถทำให้เกิดความแตกต่าง ก็จทำให้เราไม่สามารถ   สร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากสินค้าที่ผลิตและสร้างตลาดใหม่ให้ตัวเองได้ เราจึงต้องแข่งขันเรื่องของจำนวนปลามาก    กว่าจะเป็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ซึ่งการทำแบบนี้เกษตกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามก็จะโดนกดราคาซื้อจากผู้รวมรวม     ปลาเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

6.การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

เท่าที่ผ่านมายังไม่การสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาลในการส่งเสริมอาชีพผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ผมเองเคยพูดคุย    กับนักวิชาการหลายท่าน ส่วนมากก็จะได้รับคำตอบว่า การทำการวิจัยต่างๆหากเป็นการของบจากหน่วยงานแล้ว        การของบประมาณสำหรับวิจัยเรื่องปลาสวยงามนั้นได้งบสนับสนุนน้อยกว่าการทำวิจัยด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่นๆ       ทำให้มีนักวิจัยที่จะทำงานด้านปลาสวยงามมีน้อยไปด้วย

7.การที่เกษตกรไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ

หากจะพูดว่าภาครัฐในส่วนของธุรกิจสัตว์น้ำจะไม่คิดออกแนวทางช่วยเหลือผู้ทำเกษตรปลาสวยงามเลยก็คงจะไม่         ถูกต้องทั้งหมด เพราะรัฐเองก็ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรปลาสวยงาม ดังนั้นกรมประมงจึง        ขอให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนฟาร์มปลาสวยงาม เพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือในด้านธุรกิจปลาสวยงามได้ตรงจุด            แต่ที่ผ่านเกษตรกรไม่ได้ให้ความร่วมมือในส่วนนี้ อาจจะเพราะกลัวเรื่องของภาษีหรืออาจจะเป็นเพราะเกษตรกร           มองว่ากรมประมงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ รวมถึงเป็นเรื่องยุ่งยากหากจะต้องจัดทำมาตรฐานฟาร์มตามกฎ           ของกรมประมง

ทั้งหมดเป็นสาเหตุหลักๆที่ผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามของไทย ไม่สามารถทำการตลาดได้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ทั้งที่เรามีความพร้อมในหลายๆด้านในส่วนของการผลิต นั่นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และระหว่างเอกชนกับเอกชน เมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จได้ในภาพรวม

สำหรับการตลาดบนโลกออนไลน์ ปัญหาที่ผมเขียนถึงข้อแรกๆสำหรับคนไทยคือการไม่เข้าใจในภาษาอังกฤษ และการไม่ยอมรับในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ผิดพลาดดังนั้นหากใครคิดจะทำฟาร์มปลาสวยงาม คุณลองมองดูทั้ง7ข้อที่ผมเขียน คุณเป็นแบบไหน แล้วคุณพร้อมจะปรับปรุงตัวเองเพื่อเดินเข้าสู่การตลาดทั้งแบบออฟไลน์และการตลาดบนโลกออนไลน์จริงๆ  หรือไม่ เท่านั้นเอง...

 

ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงปลาครับ

www.thaifancyfish.com นิตยสารปลาสวยงามออนไลน์

 

 

Tags : ปลาสวยงาม การเี้ลี้ยงปลาสวยงาม สารคดีปลาสวยงาม โรคปลาสวยงาม ท่องเที่ยวเมืองไทย แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว

view

สถิติ

เปิดเว็บ26/10/2009
อัพเดท01/05/2018
ผู้เข้าชม4,305,027
เปิดเพจ5,779,275
ฟาร์มปลาทองรายแรกในบ้านโปร่งราชบุรี

โรงเรียนสอนศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก Art For Fun หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

รวมรูปภาพ

ลงประกาศขายสินค้า

 ติดต่อเรา

[close]
view